top of page
Search
  • Writer's pictureНадя Пожарлиева

Какво е хипнотерапия?

Хипнотерапия е форма на психотерапия, която въвежда индивида в дълбока отпуснатост и едновременно с това повишена концентрация, чрез което се постигат целите,

поставени от клиента. Може да се каже, че по време на работа с хипноза, клиентът навлиза в транс или променено състояние на съзнанието.

Тази форма на терапия, често се съотнася към алтернативната медицина. Чрез работата с хипноза, се използва силата на мисълта за намаляване и облекчаване на различни проблеми като психологически стрес, фобии, нездравословни и разрушителни навици.

Целта на хипнотерапията е да се създаде положителна промяна в човека, докато е в състояние на дълбока приятна отпуснатост.

3 views0 comments

Comments


bottom of page