top of page

Системни и семейни констелации 

Системните и семейни констелации са метод, който представя и разглежда отделния човек като част от семейната система, в която се е родил.

Множеството проведени изследвания в областта показват,

че много от проблемите, които имаме не са следствие на нашето лично минало, а на преживяното в нашето рождено семейство и това, което нашите родители са искали да направят, но не са, както и това, което са направили без да желаят.

По време на работата с метода, ние виждаме своя вътрешен свят пред нас, което ни дава реалната възможност да го подредим по нов, по-добър начин.


С метода могат да работят и хора, които не познават членовете на своето биологично семейство, както и тези, които не са запознати със семейната история. За тях това се явява едно дълбоко и запълващо съществото им преживяване.
 

Индивидуални констелации

Поставяне на проблем за разрешаване чрез метода на системните и семейни констелации в индивидуална констелация с фигури.

 

След кратка беседа относно проблема и трудностите, които изпитва, клиентът подрежда фигурите на персонажите или аспектите, които имат отношение към проблема.

 

Продължителност: 60-75 мин.

Цена: 130.00 лв.

flat-lay-stone-collection.jpg

При какви проблеми е подходяща работа по метода на системните и семейни констелации?

Трудности и проблеми в семейството

Партньорски отношения

Tрудности в двойката или за подобряване на връзката

Здравословни
проблеми

Tрудности с възпитанието и отглеждането на деца

Професионална реалицация 

Констелации в група

Поставяне на проблем за разрешаване чрез метода на системните и семейни констелации в терапевтична група.

Вечери с констелации (отворена група):

Продължителност: 150 минути

Вечери с констелации (затворена група от 8 души)

Продължителност: 4 срещи по 150 минути, проведени в рамките на един календарен месец

Системни и семейни констелации в два дни (затворена група от 10-12 човека)

Image by Laura Fuhrman
Системни констелации в група
bottom of page